Νέο Τμήμα: Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 19:00 – 22:00

Στο σεμινάριο αυτό η Ιnvelop Skills θα μας δείξει τα βασικά βήματα για το πώς να προσελκύσουμε το κοινό που θέλουμε σε Facebook & Instagram.

Θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν με πρακτικό τρόπο τη δημιουργία και διαχείριση της σελίδας, την πλατφόρμα των διαφημίσεων, τις χρεώσεις και τη στόχευση κοινών.